Ηλεκτρομηχανολογικά έργα

Ηλεκτροκίνηση


Υποστηρίζουμε λύσεις για:
• Δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης επιβατικών ηλεκτρικών οχημάτων. Public, semi-
public EV charging points. AC και DC chargers.
• Ιδιωτικοί σταθμοί φόρτισης. Private Charging Station
• Ανάπτυξη δικτύων φόρτισης προς εκμετάλλευση.
• Σταθμοί αστικών λεωφορείων. Mega charging stations και Pantograph chargers.
• Σταθμοί για πιάτσες ΤΑΞΙ
• Εταιρικούς σταθμούς φόρτισης
• Σταθμούς φόρτισης σε εθνικά δίκτυα. DC fast charging stations.


Προσφέρουμε ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις για:


• AC μονοφασικοί 7,4kW
• AC τριφασικοί 22kW (downsize to 15kW, 11kW, 7kW)
• DC 20kW / 50kW/ 150kW/ 300kW
• DC bus chargers έως και 600kW
• City BUS Pantograph για στάσεις λεωφορείων.
• Mega DC charging stations έως και 2MW.

Ηλεκτρολογικά έργα

  • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
  • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
  • Εγκαταστάσεις Ασθενών-Δομημένη Καλωδίωση
  • Πίνακες διανομης (Σχεδιασμός & Εγκατάσταση)
  • Εγκατάσταση Η/Ζ
  • Πυρανίχνευση
  • Αντικεραυνική Προστασία
  • Αισθητήρες Διαρροής Αερίων (υγραέριο, όζον, κ.τ.λ.).
  • Smart Home – KNX
  • Πιστοποιήσεις & έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων-ΥΔΕ