Φ/Β από αυτοπαραγωγούς με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (virtual net metering)

  • Συχνές Eρωτήσεις – Απαντήσεις Στο πλαίσιο της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (virtual net metering) Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Φ1/οικ.175067 (ΦΕΚ Β’ 1547/5.5.2017)

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό_23.6.2017