Πυρασφάλεια

  • Μελέτες πυρασφάλειας για κάθε είδους κτίρια
  • Εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης
  • Επιπλέον, κατά την μακροχρόνια ενασχόλησή μας με οικοδομικά έργα έχουμε δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, μηχανικών και τεχνικών άλλων ειδικοτήτων, ώστε να μπορούμε να φέρουμε εις πέρας υπηρεσίες εκτός του στενού ηλεκτρομηχανολογικού αντικειμένου