Η/Μ Εγκαταστάσεις

 • Σχεδίαση και υλοποίηση εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων σε κάθε είδους κτίρια
 • Σχεδίαση και υλοποίηση εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων σε κάθε είδους κτίρια (εγκαταστάσεις τηλεφωνικές, δικτύου, ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας)
 • Διόρθωση βλαβών, ανακαίνιση-αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων (αλλαγή ή διόρθωση πίνακα, σύνδεση νυχτερινού ρεύματος)
 • Έκδοση πιστοποιητικών Δ.Ε.Η.
 • Συντήρηση υποσταθμών
 • Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη δικτύων υπολογιστών

 

Η εταιρεια μας αναλαμβάνει Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρομηχανολογικά καθώς Βιομηχανικά Έργα για πάσης φύσεως κτήρια (Κατοικίες, Πολυκατοικίες, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Επαγγελματικά Κτήρια, Κτήρια Γραφείων, Εμπορικά Καταστήματα και Εμπορικά Κέντρα, Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Αποθήκες, Ξενοδοχεία, Σούπερ Μάρκετ, Συνεργεία Αυτοκινήτων , Παρκινγκ Αυτοκινήτων, Κτήρια Εκπαίδευσης , Σχολεία, Φροντιστήρια, Κτήρια Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Γυμναστήρια, Κλειστά και Ανοιχτά Γήπεδα, Κολυμβήτρια κ.λ.π ) προσφέροντας ολοκληρωμένες αξιόπιστες και πρωτοποριακές λύσεις και παρέχοντας πλήρη και καθολική Τεχνική Υποστήριξη που εκτός από την κατασκευή περιλαμβάνει την μελέτη, την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού , καθώς και υπηρεσίες συντήρησης των εγκαταστάσεων μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε εγκατάστασης.

Διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο Τμήμα Κατασκευών το οποίο στελεχώνεται από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς (Μηχανολόγους – Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Εργοδηγούς) καθώς και εξιδεικευμενους τεχνίτες ηλεκτρολόγους αναλαμβάνει την εκτέλεση κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης ή ηλεκτρομηχανολογικού έργου από τα πιο απλά έως τα πιο εξειδικευμένα και πολύπλοκα, είτε πρόκειται για εγκαταστάσεις σε νέα υπό κατασκευή κτίρια είτε πρόκειται για εγκαταστάσεις που αφορούν την ανακαίνιση, επισκευή, εκσυγχρονισμό ή ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτηρίων.

 • Εγκαταστάσεις Θέρμανσης (Θέρμανση με Θερμαντικά Σώματα, Ενδοδαπέδια Θέρμανση, Θέρμανση με Αντλίες Θερμότητας,Θέρμανση με Γεωθερμία, Θέρμανση Με Ηλιακά-Ηλιοθερμικά Συστήματα, λύσεις Αυτονομίας Θέρμανσης σε πολυκατοικίες και διαμερίσματα, λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας για υφιστάμενες και νέες εγκαταστάσεις θέρμανσης, Θέρμανση Πισίνας, Θέρμανση Επαγγελματικών Χώρων, Βιομηχανική Θέρμανση)
 • Εγκαταστάσεις Κλιματισμού (Ημικεντρικός Κλιματισμός, Κεντρικός Κλιματισμός, Βιομηχανικός Κλιματισμός)
 • Εγκαταστάσεις Εξαερισμού (Εξαερισμός Επαγγελματικών Χώρων, Συστήματα Εξαερισμού Απαγωγής Καπναερίων Φούσκας Επαγγελματικής Κουζίνας, Βιομηχανικός Εξαερισμός)
 • Εγκαταστάσεις Πυρόσβεσης και Πυρανίχνευσης σε επαγγελματικά κτήρια και βιομηχανίες
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις σε κατοικίες, διαμερίσματα, πολυκατοικίες, επαγγελματικά κτήρια και βιομηχανίες
 • Εγκαταστάσεις Δομημένης Καλωδίωσης δικτύων τηλεφωνίας και υπολογιστών
 • Εγκαταστάσεις Αντικεραυνικής προστασίας για πάσης φύσεως κτήρια
 • Εγκαταστάσεις Επαγγελματικού Φωτισμού για καταστήματα , βιομηχανίες, αποθήκες, γραφεία και αθλητικούς χώρους (ανοιχτά και κλειστά γήπεδα)
 • Εγκαταστάσεις Συστημάτων Ασφαλείας (Συστήματα Συναγερμού και Συστήματα Παρακολούθησης CCTV
 • Εγκαταστάσεις Αντλιών , Αντλιοστασιών, Πιεστικών Συγκροτημάτων

 

Στόχος μας πάντα η κατασκευή εγκαταστάσεων που θα διασφαλίζουν:

 • Πλήρη κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων του πελάτη.
 • Ποιοτική και οικονομική κατασκευή (value for money).
 • Υψηλή τεχνολογική στάθμη που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλό λειτουργικό κόστος.
 • Πλήρης εναρμόνιση στις πιο σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις.
 • Βέλτιστη αισθητική προσαρμογή στις κτιριακές εγκαταστάσεις.
 • Επιλογή αξιόπιστου εξοπλισμού και υλικών.
 • Ευκολία στην λειτουργία, στην χρήση και στην συντήρηση.
 • Πλήρη ασφάλεια για τους χρήστες με απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή.
 • Φιλικότητα προς το περιβάλλον.