Περιβαλλοντικα εργαλεια & μεσα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
 Τα περιβαλλοντικά εργαλεία που υιοθετούνται εθελοντικά από επιχειρήσεις και οργανισμούς συμβάλλουν αποφασιστικά στην προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον παραγωγικών διαδικασιών, υπηρεσιών και προϊόντων, ενισχύουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή και προωθούν την ανάπτυξη μιας έξυπνης, βιώσιμης επιχειρηματικότητας 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=519&language=el-GR