Ενεργειακες υπηρεσιες

Μηδενίστε τις ενεργειακές σας δαπάνες

Σήμερα υπάρχει η ευκαιρία να μηδενισθούν οι ενεργειακές δαπάνες,που για μια μέση οικογένεια είναι ποσό της τάξεως των 3,000 ευρώ τονχρόνο, πρακτικά για όλη την χρήσιμη ζωή ενός ακινήτου.

Ο μηδενισμός των δαπανών μπορεί να επιτευχθεί με συνδυασμό μείωσης εξόδων και παραγωγής νέων εσόδων που προέρχονται:

▶ απο την εγκατάσταση φωτοβολταικού

▶ την μείωση των θερμικών απωλειών

▶ την τεχνολογική αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης

Με σεβασμό στα χρήματα και την νοημοσύνη των πελατών μας

αψωβ

H Solarcell Technologies Group σας βοηθά να εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία

Η Solarcell Technologies Group Eταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών, επιχείρηση με Διεθνη εμβέλεια, πρωτοπορεί στην προσπάθεια ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών στην Ελλάδα με ένα μοναδικό πακέτο τεχνικών και χρηματοοικονομικών λύσεων.

▶ Συμβουλεύει τους ιδιοκτήτες για τον καλύτερο τρόπο να ελαχιστοποιηθούν οι ενεργειακές τους δαπάνες

▶ Υλοποιεί όλο το φάσμα των απαιτούμενων ενεργειακών παρεμβάσεων

▶ Υποστηρίζει τους πελάτες της στην διαδικασία χρηματοδότησης

▶ Και το σημαντικότερο: Εξασφαλίζει μέσω δικών της εγγυήσεων ότι οι οικονομίες θα γίνουν πραγματικότητα

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων βρίσκεται υψηλά στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και δύναται να συμβάλει στην αντιμετώπιση της τριπλής πρόκλησης, η οποία συνίσταται από την τρέχουσα οικονομική ύφεση, την ενεργειακή εξάρτηση και την κλιματική αλλαγή.

Η ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτίρια (νοικοκυριά, σχολεία, γραφεία, κλπ) συμβάλει σημαντικά:

 • στη μείωση των ενεργειακών τους αναγκών (θέρμανση και ψύξη),
 • στη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές καυσίμου (πχ πετρέλαιο)
 • στη βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης και ποιότητας ζωής & εργασίας των ενοίκων/ χρηστών,
 • στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,
 • στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους τομείς που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων (μελέτη, πιστοποίηση, κατασκευή, χρήση, κλπ).

Οι δυνατότητες για να εξοικονομήσουμε ενέργεια στα νοικοκυριά μας είναι τεράστιες, και μπορεί να αφορούν:

 • στην αναβάθμιση του κελύφους (πχ θερμομόνωση, κατάλληλα συστήματα ανοιγμάτων, κ.ά.)
 • στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων θέρμανσης, ζεστού νερού και ψύξης,
 • στη αναβάθμιση των συστημάτων φωτισμού και των ηλεκτρικών συσκευών,
 • στη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς, κ.ά.

Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ)

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες αποτελούν μια ώριμη τεχνολογία, στην οποία η Ελλάδα ξεχωρίζει, τόσο γιατί βρίσκεται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως και πανευρωπαϊκά σε εγκατεστημένη ισχύ ανά κάτοικο, όσο και λόγω της δυναμικής εξαγωγικής Ελληνικής βιομηχανίας, καθώς εξάγεται περισσότερο από το 40% της εγχώριας παραγωγής συλλεκτών.

Τα Θερμικά Ηλιακά Συστήματα για ζεστό νερό χρήσης υποκαθιστούν κατά 60-100% τα συμβατικά καύσιμα και τον ηλεκτρισμό, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής (π.χ. κλιματικά στοιχεία) και του κτιρίου (π.χ. θέση).

Τα οφέλη από τη χρήση των ηλιακών συστημάτων είναι σημαντικά, αφού:

 • μειώνεται η ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδαςαπό τις άλλες χώρες και από τις συμβατικές πηγές καυσίμων,
 • βελτιώνεται η Ενεργειακή Κατηγορίατων κτιρίων, βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), με αποτέλεσμα να αναβαθμιστεί και η αγοραστική τους αξία,
 • με την αυξημένη διείσδυση των ηλιακών συστημάτων σε όλες τις κατηγορίες χρήσεων (π.χ. θέρμανση χώρων)αυξάνεται η παραγωγή, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους τους,
 • μειώνονταισημαντικά οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2)στην ατμόσφαιρα, της τάξης των 750 kg/m2 συλλέκτη το έτος, υποκαθιστώντας το ηλεκτρικό ρεύμα και της τάξης των 250 kg/m2 συλλέκτη ετησίως, υποκαθιστώντας το πετρέλαιο.

Θέρμανση & Ψύξη

Τα συστήματα θέρμανσης και τα κλιματιστικά A/C (κεντρικά ή αυτόνομα) αποτελούν την βασική πηγή θέρμανσης και ψύξης αντίστοιχα, σε ένα κτίριο. Συνήθως οι μεγαλύτερες απώλειες ενέργειας σε αυτά τα συστήματα εντοπίζονται:

 • στην ελλιπή θερμομόνωση των δικτύων διανομής,
 • στην υπερδιαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων και
 • στην έλλειψη κατάλληλων αυτοματισμών όπως, θερμοστάτες χώρων, αντιστάθμιση, θερμοστατικές βαλβίδες, κλπ.

Ειδικότερα, σε παλιές εγκαταστάσεις τέτοιων συστημάτων οι απώλειες από τις σωληνώσεις μπορεί να φτάσουν το 4% σε μονώροφα κτίρια και το 12% σε πολυώροφα.

Η αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης & ψύξης, είτε με μικρές επεμβάσεις (πχ μόνωση σωληνώσεων κ.ά.) είτε με την αντικατάστασή τους με συστήματα νέας τεχνολογίας (π.χ. χρήση γεωθερμίας κ.ά.) οδηγεί στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου και την επίτευξη θερμικής άνεσης στους εσωτερικούς χώρους.

 Θερμομόνωση

Η θερμομόνωση σ’ ένα κτίριο, αποτελεί στην ουσία ένα «σκέπασμα» που μειώνει τη μετάδοση θερμότητας από και προς το εσωτερικό του. Συγκεκριμένα:

 • το χειμώνα, τα θερμομονωτικά υλικά μειώνουν τον ρυθμό με τον οποίο η θερμότητα εξέρχεται από το κτίριο και
 • το καλοκαίρι, μειώνουν τον ρυθμό με τον οποίο η θερμότητα εισέρχεται σε αυτό.

Η μείωση των θερμικών απωλειών από και προς το εσωτερικό του κτιρίου έχει σημαντικά αποτελέσματα:

 • στην εξοικονόμηση ενέργειας για την θέρμανση και ψύξη του κτιρίου αλλά και
 • στη βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης των χρηστών του.

Κουφώματα

Τα συστήματα κουφωμάτων, που κυκλοφορούν σήμερα στην ελληνική αγορά, μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των καταναλωτών, και ειδικότερα τις απαιτήσεις σε σχεδιασμό, λειτουργικότητα, αεροστεγάνωση, υδατοστεγάνωση, θερμομόνωση και ηχομόνωση.

Η εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να επιτευχθεί με την αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα, εξαρτάται:

 • από τη χρήση του κτιρίου,
 • τα αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά και
 • το κλίμα της περιοχής.

και μπορεί να είναι από 20% έως 25%, αν αντικαταστήσουμε τα παλιά, με μονά τζάμια κουφώματα, με νέα θερμομονωτικού πλαισίου και με διπλούς υαλοπίνακες.

Σκιασμός

Ο σκιασμός των παραθύρων είναι η βασικότερη τεχνική για να μειώσουμε τα θερμικά φορτία, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Το καλοκαίρι, ο σκιασμός θα πρέπει να εξασφαλίζει την ελάχιστη εισερχόμενη ακτινοβολία, με κριτήριο τη δυνατότητα φυσικού φωτισμού, αερισμού και θέας. Αντίθετα, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ο σκιασμός των ανοιγμάτων δεν θα πρέπει να μην εμποδίζει τον απαραίτητο ηλιασμό, να εισέρχεται στο εσωτερικό του κτιρίου.

Ο σκιασμός εξαρτάται κυρίως από τον προσανατολισμό των ανοιγμάτων. Έτσι:

 • Σενότιαανοίγματα, ένα οριζόντιο σκίαστρο (σταθερό ή κινητό) εμποδίζει τις ηλιακές ακτίνες, οι οποίες έρχονται από ψηλότερο σημείο του ορίζοντα απ’ ότι το χειμώνα.
 • Για τα ανατολικάκαι δυτικά παράθυρα, στα οποία οι ηλιακές ακτίνες προσπίπτουν από χαμηλά, απαιτείται σκίαση κατακόρυφου τύπου.
 • Σε βορινάανοίγματα δεν απαιτείται σύστημα σκιασμού.

 Υαλοπίνακες

Η χρήση βελτιωμένων ενεργειακά υαλοπινάκων μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας για τη θέρμανση, ψύξη και φωτισμό των κτιρίων, καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης που διαμορφώνονται στους εσωτερικούς χώρους.

Για το λόγο αυτό, έχουν κατασκευαστεί ειδικοί διπλοί υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής (low emissivity), με σημαντικά ενεργειακά οφέλη. Ειδικότερα:

Σε θερμά κλίματα, οι υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής:

 • αντανακλούν το υπέρυθρο φως του ήλιου,
 • δρουν σαν ασπίδα στην εισαγωγή θερμότητας από το εξωτερικό περιβάλλον,
 • μειώνουν το κόστος ψύξης.

Σε ψυχρά κλίματα, οι υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής:

 • μεγιστοποιούν την ευεργετική ενέργεια του ήλιου,
 • δρουν σαν ασπίδα στη θερμότητα που προσπαθεί να διαφύγει από τον εσωτερικό χώρο προς το εξωτερικό περιβάλλον,
 • μειώνουν το κόστος θέρμανσης.

Φωτισμός

Η κατανάλωση ενέργειας για φωτισμό αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο (19% της ηλεκτρικής κατανάλωσης), με ολοένα αυξητική τάση.

Το βασικότερο όφελος ενός ενεργειακά αποδοτικού συστήματος φωτισμού είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, που μπορεί να επιτευχθεί:

 • με αποδοτικότερα συστήματα (μείωση της εγκατεστημένης ισχύος),
 • με βελτιωμένο σχεδιασμό,
 • με μείωση του χρόνου λειτουργίας (π.χ. προσωπική ευαισθητοποίηση ή/και υιοθέτηση συστημάτων ελέγχου),
 • με αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού κ.ά.

Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Η χρήση των ΑΠΕ ολοένα και ενσωματώνεται στα κτίρια σήμερα, μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις ενεργειακές τους δαπάνες (για θέρμανση και ψύξη). Οι ΑΠΕ θεωρούνται πρακτικά ανεξάντλητες και η Ελλάδα είναι από εκείνες τις χώρες, με ένα αξιόλογο δυναμικό ΑΠΕ, που δύναται να παρέχει μια σημαντικά εναλλακτική λύση στις ενεργειακές ανάγκες της χώρας, οδηγώντας την, στην απεξάρτησή της από τα συμβατικά καύσιμα.

Οι κυριότερες μορφές ΑΠΕ που ενσωματώνονται στα κτίρια είναι:

 • Θερμικά Ηλιακά συστήματα(ηλιακοί θερμοσίφωνες ή κεντρικά ηλιακά συστήματα) για τη θέρμανση νερού ή και χώρων ή συστήματα ηλιακού κλιματισμού.
 • Φωτοβολταϊκά συστήματα, για την κάλυψη σημαντικού μέρους του ηλεκτρικού φορτίου.
 • Γεωθερμικές αντλίεςγια τη θέρμανση και ψύξη του κτιρίου.

 Ενεργειακή συμπεριφορά

Η ενεργειακή συμπεριφορά του χρήστη ενός κτιρίου είναι ένας κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας οποιουδήποτε προγράμματος ενεργειακής διαχείρισης και καθορίζει πλήρως την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου και τη λειτουργία των ενεργειακών συστημάτων του.

Ο χρήστης είναι εκείνος που τελικά θα επιβεβαιώσει με τον καθημερινό τρόπο ζωής και δράσης του τις προβλέψεις των όποιων μελετών για εξοικονόμηση ενέργειας από την εφαρμογή μέτρων νοικοκυρέματος ή ριζικής επέμβασης στο κέλυφος και τις εγκαταστάσεις.

 • Αν ένα νότιο παράθυρο καλυφθεί από εξωτερικό σκίαστρο ή κουρτίνα, δεν θα προσδώσει τα αναμενόμενα ηλιακά κέρδη.
 • Κατά τη διάρκεια των ζεστών ημερών το καλοκαίρι, αν δεν ανοίγονται παράθυρα ή φεγγίτες για νυχτερινό αερισμό, αλλά το κτίριο αερίζεται κατά τη διάρκεια των ζεστών ωρών της ημέρας, ή αν τα παράθυρα δεν σκιάζονται επαρκώς, τότε θα έχουμε συσσώρευση θερμότητας και υπερθέρμανση στο κτίριο.
 • Το χειμώνα, αν το κτίριο αερίζεται υπερβολικά ή υπάρχει σημαντική διαφυγή αέρα από τις χαραμάδες, τότε θα χρειαστούμε πολύ περισσότερη ενέργεια για να το θερμάνουμε.
 • Η αλόγιστη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών, οδηγεί σε υπερκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, με αύξηση των λειτουργικών δαπανών.

 Δρασεις Για Την Ενεργειακη Αναβαθμιση Κτηριων

 • Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.
 • Εγκαταστάσεις αβαθούς γεωθερμίας.
 • Εγκαταστάσεις καύσης βιομάζας.
 • Μονάδες θερμικών ηλιακών συστημάτων.
 • Παρεμβάσεις μετατροπής υφιστάμενων Η/Μ εγκαταστάσεων με σκοπό την προσαρμογή των λειτουργικών τους παραμέτρων στα δεδομένα των ΑΠΕ και την εν γένει βελτίωση των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών και της απόδοσής τους.
 • Κατασκευή εγκατάστασης ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας.
 • Κατασκευή εγκατάστασης εκμετάλλευσης της παραγόμενης θερμικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ ή/και ΑΠΕ για παραγωγή ψύξης.
 • Λοιπά απαιτούμενα έργα/εγκαταστάσεις/εξοπλισμός για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος.
 • Άλλα συστήματα εκμετάλλευσης ΑΠΕ, συστήματα θέρμανσης ή ψύξης, καθώς και αντλίες θερμότητας, για παραγωγή θερμικής και ψυκτικής ενέργειας, καθώς και αντλίες θερμότητας
 • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Μηχανοστασίου
 • Αντικατάσταση συστήματος καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ, φυσικού  αερίου, υγραερίου.
 • Παρεμβάσεις που αφορούν σε σύστημα αντιστάθμισης στον καυστήρα / λέβητα σε συνδυασμό με μόνωση σωληνώσεων κλπ.
 • Εγκατάσταση συστημάτων μετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας και προβολής – επιτόπου και διαδικτυακώς- των λειτουργικών στοιχείων και αποτελεσμάτων των ενεργειακών συστημάτων του κτιρίου, όπως ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια (BEMS).
 • Συνδέσεις με Δημόσιο Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου και κατασκευή εσωτερικού δικτύου.